Styrelse

Styrelse Mm 2016 Andersp 

 

Anders Persson

Styrelseordförande sedan 2016, Styrelseledamot sedan 2014 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1957.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paynova AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB, TargetEveryOne AB och Persson Executive Consulting AB.

Innehav i Hexatronic: 51 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 


 Styrelse Mm 2016 Erik

  

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2014 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1967.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skandrenting AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Erik Selin AB, Erik Selin Fastigheter AB, Collector AB, Collectror Bank AB och Västsvenska Handelskammaren Service AB. Därutöver ledamot i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Innehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

 

Styrelse Mm 2016 Malin 

 

Malin Persson

Styrelseledamot sedan 2014, samt medlem i revisions- och ersättningsutskottet.

Född: 1968.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB, Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB, Magnora Aktiebolag, Getinge AB, Universeum AB och Mobile Climate Control Group Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå AB. Styrelseordförande i RO-gruppen AB. Styrelseledamot i Kongsberg Automative AS, Konecranes Plc och Ahlström Capital.

Innehav i Hexatronic: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

 

Styrelse Mm 2016 Mark

 

Mark H. Shay, CFA

Styrelseledamot sedan 2016, ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1972.

Utbildning: Master of Business Administration (MBA) från M.I.T. Sloan School of Management, USA. Civilingenjörsexamen (M.Sc.) i elektroteknik från Northwestern University, USA. Chartered Financial Analyst (CFA).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Accendo Capital Managers SARL. VD, MHS Research.

Innehav i Hexatronic:  4 141 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. 

 

 

Malin Frenning

 

Malin Frenning

Styrelseledamot sedan 2016 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Tekniskt basår samt Maskinteknisk utbildning vid Tekniska Universitetet i Luleå. Teknologie hedersdoktor vid Tekniska universitet i Luleå 2011.

Övriga uppdrag: Landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

Innehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.