Finansiell kalender

2018-02-22

Bokslutskommuniké 2016/17

2018-04-19

Årsstämma

2018-05-04

Delårsrapport januari – mars 2018
2018-08-16 Delårsrapport april – juni 2018
2018-11-07 Delårsrapport juli-september 2018