Finansiell kalender

2018-05-04 Delårsrapport januari – mars 2018
2018-08-16 Delårsrapport april – juni 2018
2018-11-07 Delårsrapport juli - september 2018 
2019-02-22 Delårsrapport oktober - december 2018