Finansiell kalender

2017-08-24

Delårsrapport april – juni 2017

2017-11-15

Delårsrapport juli – september 2017

2018-02-22

Bokslutskommuniké 2016/17

2018-04-19

Årsstämma