Finansiella mål

Lönsamhet
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) skall vara minst 10 % på rullande 12 månader. I bokslutet för 2015/16 var rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA-marginalen) 9,1 %.

 

Tillväxt
Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på minst 20 % per år (från bokslutsåret 2013/14). Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Försäljningstillväxten under 2015/16 var 42 %.

 

Soliditet
Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten i bolaget var 49,7 % för räkenskapsåret 2015/16.
Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period (mindre än 12 månader) understiga 30 %. Detta kan ske då styrelsen gör bedömningen att lönsamhet och kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten snabbt kommer att förbättras.