Pressmeddelanden

2017

2016

DatumTitel
2016-12-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group
2016-12-20 Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning
2016-12-16 Kommuniké från årsstämma 2016
2016-11-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group
2016-11-29 Hexatronic vinner order på sjökabel till ett värde av 22 MSEK
2016-11-21 Flaggningsmeddelande
2016-11-16 Hexatronic Group (publ) Årsredovisning 2015-2016
2016-11-16 Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2015/2016
2016-11-16 Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360
2016-11-01 Hexatronic förvärvar ICT Education AB och etablerar nytt affärsområde inom utbildning
2016-10-31 Flaggningsmeddelande
2016-10-31 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group
2016-10-20 Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015-16
2016-10-19 Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning
2016-09-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group
2016-09-29 Ändrad sammansättning i valberedningen inför årsstämma 2016
2016-09-15 Flaggningsmeddelande
2016-07-08 Hexatronic New Zealand Ltd har mottagit en stämning om ett påstått patentintrång
2016-07-05 Hexatronic Group Q3 2015-16
2016-07-01 Hexatronic tar över verksamheten för fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland av Ericsson
2016-06-03 Valberedning inför årsstämma 2016
2016-05-24 Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland
2016-05-20 Hexatronic investerar i mikrokabellinje för att möta ökad efterfrågan
2016-05-04 Förändring i Hexatronic Groups koncernledning
2014-04-27 Styrelseförändring i Hexatronic Group
2016-04-14 Flaggningsmeddelande
2016-04-14 Ny institutionell ägare i Hexatronic
2016-04-11 Hexatronic Group Q2 2015-16
2016-01-29 Ändrat antal aktier i Hexatronic Group
2016-01-19 Hexatronic Group Kvartalsrapport 1 2015-16
2016-01-15 Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd
2016-01-13 Magnus Angermund ny VD för Hexatronic Elektronik & Data AB
2016-01-04 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

2015

DatumTitel
2015-12-17 Magnus Angermund ny Marknadschef för Hexatronic Group
2015-12-11 Hexatronic har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt med ny finansiell information
2015-12-01 Hexatronic slutbetalar köpeskillingen till Ericsson om 32 MSEK
2015-11-24 Styrelseförändring i Hexatronic Group
2015-11-23 Hexatronic investerar i duktlinje för att möta ökad efterfrågan
2015-11-16 Kommuniké från årsstämma 2015
2015-11-02 Hexatronic Group (Publ) Årsredovisning 2014/2015
2015-11-02 Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2014/2015
2015-10-22 Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015
2015-10-19 Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
2015-10-19 Fullmaktsformulär Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
2015-10-02 Hexatronic Group sluter distributionsavtal med Amherst Photonics
2015-09-29 Hexatronic Group etablerar dotterbolag i USA
2015-09-08 Hexatronic levererar sjökabel till A-2-Sea Solutions
2015-08-20 Hexatronic Groups dotterbolag Proximion tecknar avtal med SAAB inom avancerade fiberoptiska sensorer
2015-07-03 Hexatronic Kvartalsrapport 3
2015-05-13 Slutligt resultat av Hexatronics nyemission
2015-05-11 Hexatronics nyemission övertecknad
2015-05-06 Emtelles begäran om interimförbud avslås
2015-04-22 Hexatronic bjuder in till investerarträffar
2015-04-16 Hexatronic offentliggör prospekt avseende företrädesemission
2015-04-10 Hexatronic Kvartalsrapport 2
2015 04 01 Kommuniké från Extra Bolagstämma Hexatronic Group AB
2015 03 19 Fullmaktsformulär Till Extra Bolagsstämma Hexatronic Group AB
2015-03-02 Hexatronic slutför förvärv av Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB
2015-02-27 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Group AB
2015-02-27 Hexatronic förvärvar Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB samt genomför företrädesemission om 41 MSEK
2015-02-10 Hexatronic - Patenttvist
2015-01-16 Hexatronic Delårsrapport 1

2014

DatumTitel
2014-12-22 Kommuniké från årsstämma den 18 december 2014
2014-12-19 Hexatronic undertecknar sälj- och distributionsavtal med Toronics i Canada
2014-12-08 Valberedningens förslag till årsstämman den 18 december 2014
2014-12-02 Hexatronic Scandinavia AB rekryterar Lennart Sparud som CFO
2014-11-18 Fullmaktsformulär Årsstämma Hexatronic Scandinavia
2014-11-18 Kallelse till Årsstämma Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-09-03 Hexatronic slutför installation av nytt affärssystem i Hexatronic C&I AB.
2014-09-01 Hexatronic slutför förvärv av Proximion AB
2014-09-01 Kommuniké från extra bolagsstämma
2014-08-28 Institutionella ägare in i Hexatronic
2014-08-25 Hexatronic undertecknar distributionsavtal med Tawasol
2014-08-15 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB
2014-08-14 Hexatronic förvärvar Proximion AB och förstärker sitt kunderbjudand
2014-07-04 Kvartalsrapport 3 (1 mars 2014 till 31 maj 2014)
2014-06-12 Hexatronic undertecknar distributionsavtal Med Al Baud I Quatar
2014-06-04 Hexatronic lägger om sin finansiella kalender.
2014-04-25 Kvartalsrapport 2 (1 Sept 2013- 28 Feb 2014)
2014-04-23 Hexatronic topprekryterar ny koncernchef
2014-04-16 Hexatronic driver vidare kopparkabelverksamhet I Hudiksvall
2014-04-09 Hexatronic Scandinavia Godkänns för listning på NASDAQ OMX First North
2014-02-28 Hexatronic Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 februari 2014
2014-01-28 Kvartalsrapport 1 - 1 september 2013 till 30 november 2013
2014-02-18 Riktad nyemission om 27 mkr för att stödja den fortsatta expansionen
2014-02-17 Meddelande avseende sista dag för handel med BTA
2014-02-17 AktieTorget_Marknadsmeddelande 33 14 - Sista dag för handel med Hexatronic BTA
2014-02-14 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ)
2014-02-10 Hexatronic säljer LEDventure Media och Teknik AB
2014-01-28 Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med ansökan om listning
2014-01-28 Styrelsen antar nya finansiella mål

2013

DatumTitel
2013-12-19 Hexatronic - Företrädesemissionen i Hexatronic Scandinavia AB blev övertecknad
2013-12-18 Kommuniké från årsstämma den 18 december 2013
2013-12-12 Årsredovisning 2012-2013-lr
2013-12-02 Hexatronic - Hexatronic slutför förvärv av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall
2013-11-28 Hexatronic - Idag börjar teckningsperioden för företrädesemissionen i Hexatronic Scandinavia AB (publ)
2013-11-28 Anmälningssedel för teckning av aktier i Hexatronic Scandianavia AB (publ) med subsidiär företrädesrätt
2013-11-27 Särskild Anmälningssedel 2 - Anmälningssedel för teckning av aktier i Hexatronic Scandianvia AB (publ) utan företrädesrätt
2013-11-20 Hexatronic - Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360
2013-11-19 AktieTorget Marknadsmeddelande 227 13 - Information om företrädesemissionen i Hexatronic Scandinavia AB
2013-11-18 Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 november 2013
2013-11-12 Kompletterande information inför den extra bolagsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360 den 18 nove
2013-11-12 Hexatronic - Kompletterande information inför den extra bolagsstämman i Hexatronic Scandinavia AB
2013-11-04 Hexatronic - Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360
2013-11-01 Information från Hexatronic Partner Companies - Köp Ericsson Cables & Interconnect Rev A
2013-11-01 Hexatronic - Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall
2013-11-01 AktieTorget Marknadsmeddelande 20913 - Upphävt handelsstopp i Hexatronic Scandinavia AB
2013-10-30 Aktietorget - Handelsstopp i Hexatronic Scandinavia AB
2013-10-30 AktieTorget Marknadsmeddelande 207 13 - Handelsstopp i Hexatronic Scandinavia AB
2013-10-15 Hexatronic - Hexatronic meddelar att diskussioner förs med Ericsson AB om förvärv av del av Ericssons verksamhet i Hudiksvall
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013
2013-10-08 Hexatronic - MEMOTEKNIK AB and WANHO Manufacturing, LLC Sign Long-term Strategic Licensing, Sales and Marketing Agreement
2013-10-04 Hexatronic - Meddelande för sista handelsdag med BTA
2013-10-04 AktieTorget_Marknadsmeddelande 195 13 -Sista dag för handel med Hexatronic BTA
2013-08-30 Hexatronic - Ny VD i Memoteknik
2013-08-30 Hexatronic - Förvärv av The Blue Shift AB slutförd
2013-08-15 Kommuniké från extra bolagsstämma
2013-08-07 Hexatronic - Företrädesemission fulltecknad
2013-07-23 Hexatronic- Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) och beslutsförslag rörande apportemission
2013-07-11 Hexatronic - Hexatronic tecknar avtal om förvärv av The Blue Shift
2013-07-03 AktieTorget -Marknadsmeddelande 140-13 - Information om företrädesemissionen i Hexatronic Scandinavia AB
2013-07-02 Hexatronic - Hexatronic genomför garanterad företrädesemission för framtida företagsförvärv
2013-07-01 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj
2013-04-19 Kvartalsrapport 2, 1 december till 28 februari 2013
2013-04-19 Hexatronic - Hexatronic startar nytt bolag LEDventure Media och Teknik AB
2013-04-03 Hexatronic - Ändrat datum för kvartalsrapport 2
2013-01-29 Hexatronic - Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2013
2013-01-21 Hextronic - Årsredovisning 2011-2012

2012

2011

2010

DatumTitel