Våra bolag

 Index Companies Hexa Cables

 

”Med världsunik kompetens inom fiber och en gedigen produktportfölj har vi kapacitet att möta marknadens växande behov av fiberutbyggnad”

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB

 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag. Hexatronic C & I har egen produktion av fiberkabel, dukt, kopparkabel samt installationsmaterial. Företaget har sitt ursprung i Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall. Våra produkter utvecklas och tillverkas av svenska specialister med mångårig erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik. I produktportföljen ingår bland annat de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet.

Säte: Hudiksvall

Antal medarbetare: 130

 

Läs mer på företagets webbsida: hexatronic.com

 

 

 

Index Companies Hexa Elextronik

 

”Tack vare ett brett produktsortiment och ett stort produktkunnande kan vi möta kundens behov i alla lägen. Att följa kunden från idé till komplett lösning är vår filosofi”

Magnus Angermund, VD Hexatronic Elektronik & Data AB

 

Hexatronic Elektronik & Data AB utvecklar och levererar aktiva delkomponenter för fibernät och består av tre affärsområden: nätverk, komponenter och datacenterlösningar. Sedan 1998 har företaget utvecklat egna produkter för fiberbaserade kommunikationsnät.

 

Affärsområden:
Nätverk – marknadsför och levererar aktiva och passiva komponenter/produkter för bredbandslösningar.

Komponenter – marknadsför lösningar och komponenter inom främst modern LED teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon.

Datacenterlösningar – utvecklar och marknadsför produkter och lösningar för datacentraler och annan fiberkommunikationsinfrastruktur.

Säte: Göteborg

Antal medarbetare: 8

 

Läs mer på företagets webbsida: hexatronic.se

 

 

 

Index Companies Blue

”Egna produktionslinjer i Asien i kombination med värdefull nyckelkompetens ger oss en
helhetssyn, som innebär en stor fördel i mötet med våra kunder ”

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB (publ)

 

The Blue Shift AB i Stockholm utvecklar och säljer passiva fiberoptiska produkter, fiberkabel och fiberkablage. The Blue Shift är en ledande tillverkare av fiberoptiska produkter och bedriver egen produktion i Korea och Kina. Man har även agenturprodukter för kapslingar, vilka säljs till kunder över hela världen. Kunderna är stora företag inom fiberkommunikation.

Företaget besitter över trettio års erfarenhet inom telekom och fiber. Kunskapsnivån är hög och bland medarbetarna finns värdefull nyckelkompetens från världsledande företag som exempelvis Ericsson.


Säte: Stockholm

Antal medarbetare: 6

 

Läs mer på företagets webbsida: blueshift.se

 

 

 

Index Companies Memoteknik

 

”Vår verksamhet bygger på nära relationer med kunder och samarbetspartners. Vi förstår kundens utmaning och har en hög innovationsnivå.  Det gör att vi kan leverera smarta och kostnadseffektiva lösningar."

Robert Lindström, VD Memoteknik AB

 

Memoteknik utvecklar och producerar kundanpassade och kostnadseffektiva mekaniklösningar för optiska fibernät. Det innebär att man tillhandahåller allt från kopplingsdosor och distributionsramar till mer avancerade komponenter för fibernätsutbyggnad.

I nära samarbete med kunder och tillverkare tar Memoteknik fram nytänkande lösningar förknippade med hög kvalitet och enkel hantering. Genom ett lösningsorienterat arbetssätt och hög innovationsnivå bidrar Memoteknik till att göra kundens visioner till verklighet på ett kostnadseffektivt sätt.Säte: Skellefteå
Antal medarbetare: 6

 

Läs mer på företagets webbsida: memoteknik.com

 

 

 

Logga Bolag Proximion

 

“Vår unika teknik gör att vi kan erbjuda dispersionskompensatorer och produkter för optisk nätverksmonitorering med extremt hög prestanda, vilket stärker våra kunders konkurrenskraft.”

Martin Åberg, VD Proximion AB

 

Proximion utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högteknologiska produkter för fiberoptisk kommunikation. Produkterna baseras på Fiber Bragg-Gitter (FBG) och används för att effektivisera dataöverföring på längre avstånd i fibernät. Tillverkning av produkterna sker i Proximions högteknologiska anläggning i Kista. Bland kunderna återfinns 7 av de 10 största leverantörerna av produkter för fibernät.

 

Säte: Stockholm
Antal medarbetare: 19

 

Läs mer på företagets webbsida: proximion.com

 

 

 

 Index Companies FD Fiberoptik

 

“TD Fiberoptik har 30 års erfarenhet i branschen och har en gedigen kunskap i tillverkning av passiva fiberoptiska produkter. Tillverkning, lager och försäljning, allt samlat under ett tak."

Anders Tessmann VD, TD Fiberoptik

 

TD Fiberoptik har sedan 1985 tillverkat och sålt fiberoptiska produkter. Med egen produktion skräddarsys fiberoptiska lösningar som till exempel prefabricerade ODF:er, mångfiberkablage och industriella applikationer så som försvar eller gruvindustri. TD Fiberoptik utvecklar sina egna produkter och är godkända av bland andra Skanova/TeliaSonera Sverige och Stokab. Lagerhållning och tillverkning med egen produktion finns i Örebro. TD Fiberoptik erbjuder även utbildningar inom fiberoptik samt fibersvetsar från Fujikura och mätinstrument från JDSU.

 

Säte: Örebro samt kontor i Uppsala. 

Antal medarbetare: 66 

 

Läs mer på företagets webbsida: tdfiberoptik.se

 

 

 

Hexatronic AS

 

“Tack vare Hexatronics breda utbud kan vi leverera smarta helhetslösningar anpassade efter våra kunders behov."

Thomas Anderssen, VD, Hexatronic AS

 

Hexatronic AS erbjuder helhetslösningar inom fiberoptik. Vi har över 50 års erfarenhet inom branschen och vårt fokusområde är främst FTTH och Telekom. Vi kan erbjuda kundanpassade produkter och systemlösningar från alla bolag inom Hexatronic Group, men även utbildning inom fiberoptik, såväl praktisk som teoretisk.

 

Säte: Oslo, Norge

Antal medarbetare: 4

 

Läs mer på företagets webbsida: hexatronic.no

 

 

 

Opticreach

 

“Vårt breda produktutbud gör att vi kan erbjuda marknaden ett av de mest kompletta och innovativa passiva fiberoptiska systemen inom FTTH-marknaden."

Matt Taylor, VD, OpticReach

  

OpticReach utvecklar, tillverkar och distribuerar innovativa lösningar och komponenter för telekomnät, främst inom passiv fiberoptisk infrastruktur. Med egen produktion och kundanpassad produktutveckling är de en av marknadens mest innovativa aktörer.

 

Säte: Gosport, England

Antal medarbetare: 11

 

Läs mer på företagets webbsida: opticreach.com

 

 

 

 Hexatronic Logo2013 Tagline New Zealand RGB

 

”Vår verksamhet baseras på långa kundrelationer. Vi förstår våra kunders utmaningar och använder vår breda portfolio av innovativa produkter och lösningar för att bygga smarta och kostnadseffektiva lösningar. Med expertkunskap inom fiber har vi kapacitet att möte marknadens växande behov av fiberutbyggnad i New Zeeland och utomlands.”

John Witkowski, CEO, Hexatronic New Zealand Ltd

 

Hexatronic New Zealand levererar pålitliga, högkvalitativa och passiva fiberoptiska systemlösningar. I företagets egen produktionsenhet i Wellington tillverkas duktsystem och kundanpassade produkter.

 

Säte: Wellington, New Zealand

Antal medarbetare: 19 

 

 Läs mer på företagets webbsida: hexatronic.nz

 

 

 

 Iftac

 

"Den starka underliggande tillväxten inom fiberoptiska transmissionssystem skapar stor efterfrågan och behov av utbildade installatörer, projektörer och projektledare, vilket marknaden idag har svårt att möta."

Karin Nygård-Skalman, VD, Iftac AB

 

Iftac är ett IT- och telekominriktat utbildningsföretag. Deras utbildningsprogram bygger på dokumenterad kunskap och forskning framsprunget ur långsiktigt samarbete med starka partners.

 

Säte: Hudiksvall

Antal medarbetare: 10

 

Läs mer på företagets webbsida: iftac.se

 

 

 

 ICT logo

 

”Marknadens ökade krav på kvalitet och leveranssäkerhet driver behovet av utbildning. Vi ser en ökad efterfrågan hos både stora och små aktörer att kompetenssäkra sina organisationer för att stärka konkurrensförmågan."

Erik de Pablos, VD, ICT Education AB

 

ICT Education bedriver utbildningsverksamhet inom det fiberoptiska området. ICT Education har utbildat personal under många år över hela världen och erbjuder en komplett kedja av kompetens inom fiberbaserade nätverksprojekt.

 

Säte: Hudiksvall

Antal medarbetare: 5

 

Läs mer på företagets webbsida: icteducation.se

 

  

 

 Hexatronic Invest

 

Hexatronic Invest äger och förvaltar aktier i vissa av koncernens utländska dotterbolag.

 

Säte: Göteborg

Antal medarbetare: Inga