Hexatronic Group

Med smartare och pålitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur påskyndar vi den digitala transformationen till nytta för samhälle, företag och individ. Tillsammans utvecklar bolagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass som skapar utvecklingsmöjligheter för människor världen över. Mer om koncernen