Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa Hexatronics Hållbarhetsrapport 2018.

Hållbarhetsrapport 2018 framsida

Alla sidhänvisningar i rapporten syftar till sidor i Hexatronics årsredovisning 2018.