Mål och resultatindikatorer

För att kunna följa utvecklingen inom våra prioriterade hållbarhetsområden har vi valt ut ett antal nyckeltal som återfinns i tabellen nedan. Till varje område finns även kopplingen till Agenda 2030:s olika delmål (SDG), för mer information om delmålen se www.globalamalen.se och även till FN:s Global Compacts 10 principer om ansvarsfullt företagande (GC), www.unglobalcompact.org.

Målsättningen under 2019 har varit att samtliga utvalda nyckeltal skulle utvecklas i en positiv riktning. För 2020 kvarstår detta mål med särskilt fokus på att utvecklas positivt inom hållbarhetsområdena: hållbar leverantörskedja, låg klimatpåverkan och mångfald och jämställdhet.

 

resultatindikatorer