Hexatronic Groups Modern Slavery Act Statement

Detta yttrande har utarbetats i enlighet med Storbritanniens Modern Slavery Act 2015. Det beskriver de åtgärder som Hexatronic har vidtagit under 2019 för att förhindra modernt slaveri inom sin verksamhet och leverantörskedja.

Hexatronic Group åtar sig att förhindra alla former av modernt slaveri, straffarbete, tvångsarbete och människohandel. Hexatronic är medlem i och har undertecknat UN Global Compact och följer de tio principerna.

Modern Slavery Act Sv

Läs statement här.