Våra intressenter

Hexatronics verksamhet påverkar och påverkas av en rad olika intressenter. Genom att lyssna på våra intressenter blir vi bättre på att förstå vilka frågor som är viktiga, hur vi ska prioritera mellan dem och vad vi behöver utveckla. 

Här är de viktigaste intressentgrupperna, hur dialogen sker och vilka de främsta förväntningarna på koncernens hållbarhetsarbete är:

 

intressenter