Väsentliga hållbarhetsområden

De hållbarhetsområden som Hexatronic anser vara viktigast att styra, utveckla och förbättra är följande:

 

väsentliga hållbarhetsområden