Visselblåsarfunktion

Om du i rollen som anställd, kund eller i annan kontakt med koncernen anonymt vill rapportera om farhågor om allvarliga missförhållanden klicka här. Det kan till exempel vara något som står i strid mot hög affärsetik, och som allvarligt kan påverka Hexatronic som organisation, en människas liv eller hälsa.