Hållbarhet

Hexatronic Group och hållbarhet globalt

Hela hållbarhetsavsnittet är ett utdrag ur koncernens årsredovisning 2016-17 och avser läget 2017-12-31.

Vi är fast beslutna om att vara aktiva och driva på utvecklingen mot ett hållbart företagande. Med smartare och pålitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur påskyndar vi den digitala transformationen till nytta för samhälle, företag och individ. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar är viktigt för oss och vi som företag får aldrig se oss som klara, då den kontinuerliga processen till förmån för kommande generationer ska ingå som en självklar del av vår verksamhet.

 

Hållbarhet PDF

Rapporter Hallbarhet

 

Koncernfakta

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern med internationellt fokus som utvecklar, tillverkar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsakligt fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic har sitt säte i Sverige, men är aktiva på en global marknad.

Antal anställda: 384

Omsättning: 1 300

Antal bolag: 14*

*Nålarna indikerar länder där koncernens bolag finns

 

Hallbarhet 570X340px Karta

 

Affärsmodell

 Hallbarhet 710 Bred Affarsmodell