Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 30 september 2019 till 1 877 190,95 kronor, fördelat på 37 183 825 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal aktier  

37 183 825

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2019-10-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal stamaktier 

Röster %

Accendo Capital

4 063 447

10,9 %

Handelsbanken Fonder 

3 208 500

8,6 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

3 000 000

8,1 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,8 %

Fondita Nordic Micro Cap 

1 740 000

4,7 %

Länsförsäkringar Fonder 

1 508 881

4,1 %

Swedbank Robur Västfonden

1 359 722

3,7 %

AMF Försäkring & Fonder 

1 076 279

2,9 %

Göran Nordlund, privat och via bolag

1 070 154

2,9 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 014 414

2,7 %

Övriga ägare

17 356 556

46,7 %

Totalt utestående aktier

37 183 825

100,0 %