Aktieinformation

Hexatronics aktie är sedan 2 januari 2018 noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Hexatronic introducerades initialt på NGM Nordic MTF 2008. Under 2011 togs aktien upp till handel på AktieTorget och under 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronics aktie har legat noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap mellan 18 december 2015 och 1 januari 2018. Aktien har ISIN-kod SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick per den 31 mars 2019 till 1 859 190,95 kronor, fördelat på 37 183 825 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Hexatronic har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda, har lika rätt till andel i bolaget och är fritt överlåtbara.

 

Aktien

Aktienamn  

Hexatronic

Kortnamn  

HTRO

ISIN-kod  

SE0002367797

OrderBookID  

82816

Antal aktier  

37 183 825

Kvotvärde  

0,05 SEK

Handelsstart  

2011-06-23

Värdepapperstyp  

Aktie

 

 

 

Aktiekursutveckling

Största ägarna i aktieboken per 2019-05-31 med därefter kända förändringar

Ägare

Antal aktier

Röster %

Accendo Capital

4 063 447

10,9 %

Handelsbanken Fonder 

3 353 500

9,0 %

Jonas Nordlund, privat och via bolag

2 000 000

8,1 %

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB

1 785 872

4,8 %

Fondita Nordic Micro Cap 

1 763 000

4,7 %

Swedbank Robur Västfonden

1 277 839

3,4 %

Länsförsäkringar Fonder

1 130 592

3,0 %

Göran Nordlund, privat och via bolag

1 073 154

2,9 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 014 427

2,7 %

AMF Försäkring & Fonder

   926 279

2,5 %

Övriga ägare

17 795 715

47,9 %

Totalt utestående aktier

37 183 825

100,0 %