Analyser

Redeye AB kommer att följa och analysera Hexatronic Group AB. Analyser publiceras löpande.


Analytiker:

Kristoffer Lindström, Equity analyst Redeye AB, kristoffer.lindstrom@redeye.se

Henrik Alveskog, Analyst Redeye AB, henrik.alveskog@redeye.se

 

Publicerade analyser

13 maj 2018 
A
nalys av Hexatronic Group.
 Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se  

 

12 mars 2018 
A
nalys av Hexatronic Group.
 Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se  

  

20 november 2017 
A
nalys av Hexatronic Group.
 Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se  

 

1 september 2017 
A
nalys av Hexatronic Group.
 Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se  

 

17 maj 2017 
Analys av Hexatronic Group.
 Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se 

 

27 januari 2017 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se 

 

27 oktober 2016 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se 

 

7 juli 2016 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se 

 

19 april 2016 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

25 jan 2016 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

29 okt 2015 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

7 juli 2015 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

16 april 2015 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

16 mars 2015 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

21 jan 2015 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

28 okt 2014 
Analys av Hexatronic Group. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

19 aug 2014
Analys av Hexatronic Scandinavia. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

7 jul 2014 
Analys av Hexatronic Scandinavia. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se

 

6 maj 2014
Analys av Hexatronic Scandinavia. Läs hela analysen här
Länk till analys på Redeye.se