Styrelse

Styrelse Mm 2016 Andersp 

 

Anders Persson

Styrelseordförande sedan 2016, Styrelseledamot sedan 2014 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1957.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Paynova AB och styrelseledamot i Invisio Communications AB.

Innehav i Hexatronic: 51 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 


 Styrelse Mm 2016 Erik

  

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2014 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1967.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseordförande i Skandrenting AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Erik Selin AB, Erik Selin Fastigheter AB, Collector AB, Collector Bank AB och Västsvenska Handelskammaren Service AB.

Innehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

 

Styrelse Mm 2016 Malin 

 

Malin Persson

Styrelseledamot sedan 2014, ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1968.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Övriga uppdrag i urval: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB, Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB, Getinge AB, Konecranes Plc. och Universeum AB.

Innehav i Hexatronic: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

  

Malin Frenning

 

Malin Frenning

Styrelseledamot sedan 2016 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1967.

Utbildning: Tekniskt basår samt Maskinteknisk utbildning vid Tekniska Universitetet i Luleå. Teknologie hedersdoktor vid Tekniska universitet i Luleå 2011.

Övriga uppdrag i urval: Landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

Innehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

 

 Jaakko Kivinen

 

Jaakko Kivinen

Styrelseledamot sedan 2018 samt medlem i revisions- och ersättningsutskottet.

Född: 1970.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors och MBA, University of South Carolina.

Övriga uppdrag i urval: -

Innehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. 

 

 

Mats Otterstedt 

 

Mats Otterstedt

Styrelseledamot sedan 2019 samt medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1972.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag i urval: -

Innehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.