Inför årsstämman 2016

Valberedning inför årsstämman 2016

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Hexatronic Group AB, Att. Lennart Sparud, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”).

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts: – Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group AB samt större aktieägare – Jonas Nordlund, representerar sig själv - Gert Nordin, representerar sig själv – Erik Fischbeck, representerar Erik Fischbeck Holding AB – Henri Österlund, representerar Accendo Capital. Gert Nordin valdes till ordförande i valberedningen. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2015.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2015. Valberedningen representerar tillsammans ca 44,9 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Sparud, CFO, tel: +46 705 58 66 04, e-post: lennart.sparud@hexatronic.se

Göran Nordlund, styrelsens ordförande, tel: +46 704 33 13 20, e-post: goran.nordlund@4c.se