VD och koncernledning

Styrelse Mm 2016 Henrik

Henrik Larsson Lyon

 

Verkställande direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Innehav i Hexatronic: 836 666 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Lennart

Lennart Sparud

 

Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2015

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomlinjen samt Juristlinjen.

Innehav i Hexatronic: 22 640 aktier.

 

  

 Styrelse-mm-2020-lise-lott

Lise-Lott Schönbeck 

Digital marknadschef i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2020.

Född: 1972.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi.

Innehav i Hexatronic: 6 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Anna

Anna Bailey

 

Supply chain direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi.

Innehav i Hexatronic: 4 000 aktier och 3 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Martin 

Martin Åberg

 

Vice verkställande direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2017.

 

Född: 1981.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi, samt auktoriserad finansanalytiker.

Innehav i Hexatronic: 1 785 782 aktier via delägande i Chirp AB, 29 411 aktier privat och 10 000 teckningsoptioner privat.

 

 

Styrelse Mm 2016 Tomas

Thomas Andersen

 

Verkställande direktör i Hexatronic AS sedan 2012

Född: 1974.

Utbildning: Elektronikingenjör.

Innehav i Hexatronic: 30 500 aktier via Engelsviken AS samt 40 000 teckningsoptioner privat.

 

  

Styrelse Mm 2016 Hakan

Håkan Bäckström

 

Verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi samt Managing Industrial Operations (IMOP).

Innehav i Hexatronic: 150 400 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse-mm-2016-magnus-eidebo

Magnus Eidebo

 

Verkställande direktör i Hexatronic Fiberoptic AB sedan 2019

Född: 1975.

Utbildning: Executive MBA.

Innehav i Hexatronic: 3 600 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse-mm-2016-christian

Christian Priess

 

Affärsutvecklingschef sedan 2019

Född: 1970.

Utbildning: MSc International Business, IMD MBA.

Innehav i Hexatronic: 20 000 teckningsoptioner.

 

 

Tomas Jendel

Tomas Jendel

 

Teknikchef i Hexatronic Group AB sedan 2020

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat Farkostteknik.

Innehav i Hexatronic: 5 000 teckningsoptioner.