VD och koncernledning

Styrelse Mm 2016 Henrik

Henrik Larsson Lyon

 

Verkställande direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Innehav i Hexatronic: 791 666 aktier och 55 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Lennart 

Lennart Sparud

 

Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2015

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomlinjen samt Juristlinjen på Göteborgs Universitet.

Innehav i Hexatronic: 30 000 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

 

  

Styrelse Mm 2016 Magnus 

Magnus Angermund

 

Marknadschef i Hexatronic Group AB sedan 2016.

Född: 1968.

Utbildning: El-Teletekniskt Gymnasium samt påbyggnadsutbildningar hos IHM och IFL.

Innehav i Hexatronic: 63 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Anna

Anna Bailey

 

Sourcing & Supply direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi.

Innehav i Hexatronic: 1 500 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Martin 

Martin Åberg

 

Verkställande direktör i Proximion AB sedan 2012 och vice verkställande direktör i Hexatronic Group AB sedan 2017.

 

Född: 1981.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet, samt auktoriserad finansanalytiker från IFL Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Hexatronic: 1 785 872 aktier via delägande i Chirp AB och 35 000 teckningsoptioner privat.

 

 

 Styrelse Mm 2016 Anderst

Anders Tessmann

 

Verkställande direktör i Hexatronic Fiberoptic AB sedan 2004.

 

Född: 1955.

Utbildning: Marknadsekonom vid institutet för högre marknadsutbildning (IHM).

Innehav i Hexatronic: 65 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Tomas

Thomas Andersen

 

Verkställande direktör i Hexatronic AS sedan 2012

Född: 1974.

Utbildning: Elektronikingenjör vid Østfold Ingeniørskole.

Innehav i Hexatronic: 18 000 aktier via Engelsviken AS samt 12 500 teckningsoptioner privat.

 

  

Styrelse Mm 2016 Hakan

Håkan Bäckström

 

Verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi samt Managing Industrial Operations (IMOP).

Innehav i Hexatronic: 154 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm Peter Hem

Peter Hem

 

Business Development Director sedan 2017

 

Född: 1963.

Utbildning: MBA-utbildning (Master of Business Administration)

Innehav i Hexatronic: 10 000 teckningsoptioner.