VD och koncernledning

Styrelse Mm 2016 Henrik

Henrik Larsson Lyon

 

Verkställande direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Innehav i Hexatronic: 826 666 aktier och 25 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Lennart 

Lennart Sparud

 

Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2015

Född: 1969.

Utbildning: Ekonomlinjen samt Juristlinjen på Göteborgs Universitet.

Innehav i Hexatronic: 25 140 aktier.

 

  

Styrelse Mm 2016 Magnus 

Magnus Angermund

 

Marknadschef i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Född: 1968.

Utbildning: El-Teletekniskt Gymnasium samt påbyggnadsutbildningar hos IHM och IFL.

Innehav i Hexatronic: 44 010 aktier och 12 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Anna

Anna Bailey

 

Supply chain direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi.

Innehav i Hexatronic: 4 000 aktier och 3 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse Mm 2016 Martin 

Martin Åberg

 

Vice verkställande direktör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2017.

 

Född: 1981.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet, samt auktoriserad finansanalytiker från IFL Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Hexatronic: 1 785 782 aktier via delägande i Chirp AB, 29 411 aktier privat och 10 000 teckningsoptioner privat.

 

 

Styrelse Mm 2016 Tomas

Thomas Andersen

 

Verkställande direktör i Hexatronic AS sedan 2012

Född: 1974.

Utbildning: Elektronikingenjör vid Østfold Ingeniørskole.

Innehav i Hexatronic: 18 000 aktier via Engelsviken AS samt 42 500 teckningsoptioner privat.

 

  

Styrelse Mm 2016 Hakan

Håkan Bäckström

 

Verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi samt Managing Industrial Operations (IMOP).

Innehav i Hexatronic: 150 400 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse-mm-2016-magnus-eidebo

Magnus Eidebo

 

Verkställande direktör i Hexatronic Fiberoptic AB sedan 2019

Född: 1975.

Utbildning: Executive MBA.

Innehav i Hexatronic: 3 600 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse-mm-2016-christian

Christian Priess

 

Affärsutvecklingschef sedan 2019

Född: 1970.

Utbildning: MSc International Business, IMD MBA.

Innehav i Hexatronic: 10 000 teckningsoptioner.

 

 

Styrelse-mm-2016-christina

Christina Roman

 

Koncerninköpschef sedan 2019

Född: 1975.

Utbildning: Magisterexamen i marknadsföring.

Innehav i Hexatronic: -