Finansiell kalender

2018-08-16 Delårsrapport april – juni 2018
2018-11-07 Delårsrapport juli - september 2018 
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-03 Delårsrapport januari - mars 2019
2019-05-09 Årsstämma