Finansiell kalender

2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-03 Delårsrapport januari - mars 2019
2019-05-09 Årsstämma
2019-08-16 Delårsrapport april - juni 2019 
2019-11-06 Delårsrapport juli - september 2019