Finansiell kalender

2019-11-06 Delårsrapport juli - september 2019 
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2020-04-29 Delårsrapport januari - mars 2020
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-08-14 Delårsrapport april - juni 2020