Finansiella mål

Lönsamhet
EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) skall uppgå till minst 9 % på rullande 12 månader. EBITA-marginal på rullande 12 månader per 31 mars 2020 var 7,4 %

 

Tillväxt
Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på minst 20 % per år. Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Försäljningstillväxten under 2019 var 15 %.