Leverantörsrelationer

Leverantörer spelar en viktig roll i vår strategi att leverera värde till våra kunder. Leverantörerna behöver vara pålitliga, innovativa och svara upp för att leverera högkvalitativa produkter kostnadseffektivt. Vi eftersträvar starka bindningar som erbjuder fördelar för samtliga parter.

Om inte annat skriftligen överenskommits, så görs alla våra inköp enligt våra General Purchasing Conditions.


Hållbarhet

Vi står bakom en hållbar utveckling. Det innebär att respektera och värna miljö, mänskliga rättigheter, rättvisa anställlningsförhållanden och en god affärsetik. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och att följa regler och krav inom samtliga områden. Vi vill arbeta med leverantörer som delar våra värderingar när det kommer till hållbarhet och etik. Våra leverantörer ska respektera och följa vår Uppförandekod.

Om du som leverantör upptäcker några överträdelser gentemot vår uppförandekod inom den egna eller inom Hexatronics verksamhet, vänligen använd följande länk för att rapportera detta. https://report.whistleb.com/sv/hexatronic


Kvalitet

För att svara upp mot våra krav behöver du som leverantör ha ett kvalitetssystem, gärna enligt ISO 9001.


Miljö

Vi kan inte följa upp och förbättra vår miljöpåverkan utan att ta hänsyn till hela leveranskedjan. Ett bra samarbete med våra leverantörer är av stor vikt för att komma framåt i vårt miljöarbete.

Samtliga leverantörer måste dessutom följa våra miljökrav beskrivna i Supplier environmental requirements.Läs General Purchasing Conditions 

Läs Uppförandekod

Läs Supplier Environmental Requirements