Leverantör

Våra leverantörer är centrala i vår strategi att leverera värde till våra kunder. Våra leverantörer behöver vara tillförlitliga, lyhörda, innovativa och leverera högkvalitativa produkter och tjänster som är kostnadseffektiva. Vi strävar efter att bygga starka relationer som gynnar båda parter på lång sikt.

Som en potentiell leverantör är det viktigt att du vet och förstår våra urvalskriterier som beskrivs i dokumenten Hexatronic Code of Conduct, Hexatronic Supplier Requirements och General Purchasing Conditions.

 

För mer information vänligen kontakta inköpsavdelningen på något av våra operativa bolag.