Nyheter

2018-06-20

SKF och Hexatronic ingår partneravtal

SKF och Hexatronics helägda dotterbolag Proximion AB har ingått ett partnerskap för industrialise… Läs mer

Läs mer
2018-06-01

Hexatronic förvärvar brittiskt utbildningsbolag - PQMS

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 1 juni 2018 ingått avtal om förvärv av samtliga… Läs mer

Läs mer
2018-05-04

Hexatronic presenterar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Hexatronic Group Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018   Internationaliseringen fortsätter med s… Läs mer

Läs mer
2018-04-10

Hexatronic vinner order om 29 MSEK – förstärker Sveriges fibertransportnät

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB,… Läs mer

Läs mer
2018-03-19

TD Fiberoptik och Hexatronic Network Solutions går samman och bildar Hexatronic Fiberoptic

Magnus Angermund och Anders Tessman  Genom en sammanslagning av TD Fiberoptik och Hexatronic Networ… Läs mer

Läs mer
2018-02-23

Hexatronic vinner nya order på sjökabel för 33 MSEK

Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde om 33 MSEK   Hexatronic Cab… Läs mer

Läs mer
2018-02-22

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2016-17

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober – december 2017, helår… Läs mer

Läs mer
2018-01-02

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Blue Diamond Industries

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag, den 2 januari 2018, tillträtt det tidigare offen… Läs mer

Läs mer
2017-12-20

Hexatronic flyttas upp till Nasdaqs Mid Cap-segment

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) flyttas till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 2 j… Läs mer

Läs mer
2017-12-04

Hexatronic förvärvar amerikansk dukttillverkare – Blue Diamond Industries

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 4 december 2017 ingått avtal om förvärv av samt… Läs mer

Läs mer
2017-11-15

Hexatronic presenterar delårsrapport juli-sept 2017

Stark tillväxt och lönsamhet i delårsrapport från Hexatronic  – Vi går in i årets sista kvartal med … Läs mer

Läs mer
2017-09-05

Hexatronic Group AB Decides to Further Develop its Sustainability Efforts

Hexatronic wants to be active and focus on developing a sustainable business enterprise. We are c… Läs mer

Läs mer
2017-08-24

Hexatronic Presents Interim Report 3 – Strong Development in Growth and Profitability

Hexatronic performed very strong in the quarter with one of the highest levels of profitability in t… Läs mer

Läs mer
2017-08-24

Hexatronic presenterar Delårsrapport 3 – Stark tillväxt- och lönsamhetsutveckling

Delårsrapport från Hexatronic visar på stark tillväxt och en av de högsta lönsamhetsnivåerna i bolag… Läs mer

Läs mer
2017-08-15

Hexatronic genomför organisationsförändringar

För att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion av Hexatronic-koncernen genomförs följand… Läs mer

Läs mer
2017-05-04

Hexatronic presenterar delårsrapport 2 2016-17 – Tillväxtresan fortsätter och Hexatronic ökar produktionskapaciteten

Imponerande delårsrapport från Hexatronic. Tillväxtresan fortsätter och Hexatronic ökar produktions… Läs mer

Läs mer
2017-03-24

Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde om 25 MSEK

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group … Läs mer

Läs mer
2017-01-18

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 1 - Stark försäljningstillväxt med ökad lönsamhet

Nytt styrkebesked från Hexatronic i senaste kvartalsrapporten. Koncernen etablerar ett nytt affärsom… Läs mer

Läs mer
2017-01-09

Memoteknik, The Blue Shift och Hexatronic Elektronik & Data blir Hexatronic Network Solutions.

Genom en sammanslagning av de tre bolagen Memoteknik, The Blue Shift och Hexatronic Elektronik &… Läs mer

Läs mer
2016-12-20

Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 19 december 2016 ingått ett avtal om förvärv av sa… Läs mer

Läs mer
2016-11-29

Hexatronic vinner order på sjökabel till ett värde av 22 MSEK

Läs pressmeddelande här     Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag… Läs mer

Läs mer
2016-11-01

Hexatronic förvärvar ICT Education AB och etablerar nytt affärsområde inom utbildning

Hexatronic Group AB (publ) har den 1 november 2016 förvärvat samtliga aktier i ICT Education AB    L… Läs mer

Läs mer
2016-10-20

Hexatronic presenterar bokslutskommuniké 2015-16

Tillförsikt inför framtiden i Hexatronic Groups Bokslutskommuniké och Q4. Lyckade förvärv av bolag i… Läs mer

Läs mer
2016-07-05

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 3 – Mycket stark organisk tillväxt

Hexatronic presenterar stark kvartalsrapport för Q3 2015/2016. Hexatronic fortsätter sin starka till… Läs mer

Läs mer
2016-07-01

Hexatronic tar över verksamheten för fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland av Ericsson

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag, den 1 juli  2016, tagit över verksamheten från E… Läs mer

Läs mer
2016-06-03

Valberedning inför årsstämma 2016

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:   Göran Nordlund, i egenskap av sty… Läs mer

Läs mer
2016-05-24

Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") har den 24 maj 2016 ingått ett avtal om förvärv av Ericsso… Läs mer

Läs mer
2016-05-20

Hexatronic investerar i mikrokabellinje för att möta ökad efterfrågan

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, ha… Läs mer

Läs mer
2016-04-14

Ny institutionell ägare i Hexatronic

Det institutionella intresset ökar för Hexatronic efter noteringen på Nasdaq Stockholm, Small Cap. … Läs mer

Läs mer
2016-04-14

Flaggningsmeddelande

Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att aktieägaren Gert Nordin har sålt 1 153 267 aktier … Läs mer

Läs mer
2016-04-11

Hexatronic presenterar kvartalsrapport 2 – Fortsatt stark försäljningstillväxt

Årets starka försäljningstillväxt fortsatte under det andra kvartalet med en försäljningstillväxt om… Läs mer

Läs mer
2016-01-29

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Hexatronics förvärv av OpticReach Ltd. den 15 januari 2016 finansierades till viss del genom n… Läs mer

Läs mer
2016-01-19

Hexatronic Group (publ) Kvartalsrapport 1 2015-16

Hexatronic levererar styrkebesked i årets första kvartalsrapport. – Vi har fantastiska medarbetare… Läs mer

Läs mer
2016-01-15

Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 15 januari 2016 ingått ett avtal om förvärv av … Läs mer

Läs mer
2016-01-13

Magnus Angermund ny VD för Hexatronic Elektronik & Data AB

Magnus Angermund, som anställts som marknadschef för Hexatronic Group AB, tillträder per de… Läs mer

Läs mer
2016-01-04

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group AB

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes v… Läs mer

Läs mer