Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group AB

04 jan 2016

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 19
december 2012 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under december 2015 med 600 000 aktier
respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 december 2015
fanns det totalt 33 257 694 aktier och röster i bolaget.


Hisings Backa 4 januari 2016.

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group    070-650 34 00

Läs pressmeddelandet här

Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, MicronetTM, DrytechTM, Lightmate® och Wistom. I koncernen finns de svenska bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se), The Blue Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se), TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro, www.tdfiberoptik.se), Proximion AB (Kista, www.proximion.com) samt de utländska dotterbolagen Hexatronic AS (Oslo, www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd. Alla bolag inom koncernen utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic marknadsför sina system- och produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegratörer globalt. Koncernen har egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien och USA. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har ca 230 anställda. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicgroup.com.

       


< Tillbaka