Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning

20 dec 2016

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 19 december 2016 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Iftac AB (”Iftac”).

 

 Hexatronic Iftac
Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group och Karin Nygård-Skalman, VD i Iftac AB

 

Hexatronic Iftac Mikael
Mikael Löthstam, kommunalråd och Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

 

Läs pressmeddelandet här

 

Iftac AB

Iftac bedriver utbildning och certifiering inom IT och Telekom. Bolaget, med säte i Hudiksvall, har 10 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret ca 20 MSEK med en förväntad stark tillväxt dekommande åren. Iftac är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Kommun. Karin Nygård-Skalman, idag VD för Iftac, kommer att fortsätta i rollen.

 

Iftac förväntas konsolideras från den 2 januari 2017.

 

Köpeskilling och finansiering

Den fasta köpeskillingen uppgår till 8,9 MSEK som erläggs kontant. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 7,8 MSEK baserat på de kommande två räkenskapsårens EBITDA. Förvärvet finansieras med nyttjande av del av avtalad förvärvsram från Nordea.

 

VD-kommentar

Förvärvet av Iftac är strategiskt och stärker väsentligen Hexatronics nybildade affärsområde inom utbildning. Omsättningen inom affärsområdet dubbleras och tillsammans med det tidigare förvärvet av ICT Education AB har vi nu etablerat en stark utbildningsplattform från vilken vi ser mycket god tillväxtpotential, säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.”

 

Med Hexatronic som ägare ser jag stora möjligheter att kraftigt växa affären både inom Sverige och internationellt. Den starka underliggande tillväxten inom fiberoptiska transmissionssystem skapar stor efterfrågan och behov av utbildade installatörer, projektörer och projektledare, vilket marknaden idag har svårt att möta, säger Karin Nygård-Skalman, VD i Iftac AB”

 

Rådgivare

Legal rådgivare till Hexatronic i samband med förvärvet är Advokatfirman Vinge KB.

 

Göteborg 20 december 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group
För eventuella frågor kontakta:
• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00


< Tillbaka