Hexatronic justerar finansiellt mål

23 feb 2021

Hexatronic Fb Twitter Linkedin Finansiella Ma L

I samband med bokslutet 2020 har styrelsen gjort en översyn av Hexatronics finansiella mål.

 

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) på rullande 12 månader från tidigare 9 procent EBITA-marginal.

 

Tidigare fastställt tillväxtmål om att koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent, organisk och/eller förvärvsdriven, ligger kvar.

 

Läs hela pressreleasen här

 


< Tillbaka