Hexatronic presenterar Årsredovisning för 2018

15 apr 2019

Årsredovisning 2018

Hexatronic Årsredovisning för 2018  – Stärkt strategisk position.

Hexatronic Groups årsredovisning för 2018 finns tillgänglig här. En tryckt version går att beställa via ekonomi@hexatronic.com.

 

– 2018 var året då vi framgångsrikt genomförde en ompositionering mot tydliga tillväxtmarknader. En relativt utbyggd svensk marknad har de senaste åren dominerat försäljningen. Vi gick in i 2019 med en betydligt större vikt mot stora tillväxtmarknader som befinner sig i sin linda. Hexatronic blev under 2018 en etablerad aktör i Storbritannien och Nordamerika. Lokal närvaro har vi haft under flera år men det tar tid att etablera en position på nya marknader och viktiga steg togs under året. 

 

Vi har under 2018 fortsatt arbeta med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. I årsredovisningen finner du vår första hållbarhetsrapport, där du kan läsa mer om vårt fortsatta hållbarhetsarbete, säger Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef Hexatronic Group. 

 

Läs hela årsredovisningen

 

 

 


< Tillbaka