Hexatronic tecknar avtal med en brittisk operatör

15 aug 2018

Hexatronic British Agreement 1200X628

 

Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har slutit avtal med en brittisk operatör, om att leverera fiberoptiska delsystem för deras nationella utbyggande av fiber till hemmet (”FTTH”). Avtalet innefattar bland annat leverans av vårt FTTH system, inkluderande mikrodukt, fiberkabel och skåp. Avtalet avser leveranser under 2018. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 70 MSEK.

 

Hexatronic UK utvecklar, tillverkar och distribuerar innovativa lösningar och produkter för telekomnät, främst inom passiv fiberoptisk infrastruktur. Med egen produktion och kundanpassad produktutveckling är Hexatronic UK en av marknadens mest innovativa aktörer.

 

“Detta avtal är mycket glädjande och visar att vårt systemerbjudande både är mycket uppskattat och konkurrenskraftigt på den internationella arenan vi verkar. Genom förvärvet av PQMS i juni 2018 kan vi nu även erbjuda skräddarsydda systemutbildningar för våra kunder, vilket ytterligare stärker vårt erbjudande. Hexatronics erbjudande kännetecknas av högkvalitativa lösningar som är enkla och snabba att installera, samt kompletterande fältsupport och utbildning.” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

 

Läs pressmeddelande här

 

 


< Tillbaka