Hexatronic tecknar avtal om förvärv av det tyska fiberoptikbolaget Opternus GmbH

25 okt 2018

Förvärv av Opternus GmbH

 

 

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 25 oktober 2018 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det tyska fiberoptikbolaget Opternus GmbH (”Opternus”). Köpeskillingen uppgår till 10 MEUR på skuldfri basis och ytterligare upp till maximalt 2,5 MEUR i tilläggsköpeskilling.

 

Läs pressrelease här

 

Opternus GmbH 

Opternus grundades 2002 och är verksamt inom försäljning, utbildning och service av fiberoptiska svetsar och mätutrustning för fiberoptiska kommunikationsnätverk. Huvudkontoret är beläget i Bargteheide i norra Tyskland. Opternus har även säljkontor samt utbildningslokaler utanför Stuttgart. Totalt har bolaget 44 anställda.

 

Opternus är marknadsledare inom försäljning och service av fibersvetsar och mätutrustning på den snabbt växande tyska marknaden för fiberoptisk kommunikation. Bolaget innehar distributörsrättigheter i Tyskland och Österrike till de världsledande tillverkarna Fujikura och EXFO. Hexatronic har sedan tidigare distributörsrättigheter för både EXFO och Fujikura på den svenska marknaden.

 

Säljande huvudägare är bolagets två verkställande direktörer vilka kommer att arbeta vidare på sina nuvarande poster.

 

 

Köpeskilling och finansiering

Opternus har under de senaste tolv månaderna genererat en försäljning om cirka 15 MEUR med ett EBITDA-resultat om cirka 2,2 MEUR. Köpeskillingen uppgår till 10 MEUR med en tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 2,5 MEUR, baserat på EBITDA-resultatet för de kommande tre åren, varav 90 % betalas kontant och resterande 10 % genom en apportemission. Köpeskillingen motsvarar en förvärvsmultipel på 4,5 till 5,7 gånger baserat på senaste tolv månadernas EBITDA-resultat.

 

Förvärvet förväntas öka vinsten för innevarande år med ungefär 0,55 SEK per aktie i Hexatronic (beräknat som om Opternus konsoliderats från den 1 januari 2018).

 

Förvärvet finansieras med en kombination av seniort banklån och utnyttjande av en revolverande kredit hos Danske Bank. Nettoskuld/EBITDA för Hexatronic efter genomfört förvärv förväntas uppgå till cirka 2,0.

  

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och förväntas slutföras inom kort.

 

 

VD-kommentar

“Förvärvet av Opternus är strategiskt mycket viktigt för Hexatronic i vår ambition att bli en långsiktig och trovärdig aktör på den snabbt växande tyska marknaden. Opternus har framgångsrikt byggt upp en marknadsledande position på den tyska FTTH-marknaden som fortfarande är i sin linda med en FTTH-täckning på endast ca 2,5% i jämförelse med drygt 43% i Sverige. Stora investeringar i fiberinfrastruktur är att vänta under många år. Ett första större program är redan på plats där regeringen beslutat om att stötta investeringar inom FTTH uppgående till 3-4 miljarder EUR per år från 2018 till och med 2020. Vi ser fram mot att välkomna Sven Wiedemann och Hans-Peter Baisch med organisation till Hexatronic” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

 

“Vi ser fram emot att växa och vidareutveckla vår verksamhet tillsammans med Hexatronic, som kompletterar vårt produkterbjudande och delar den starka affärskultur och det entreprenörskap som präglar Opternus. Vårt huvudfokus är att fortsätta den starka tillväxten inom våra huvudområden, svetsar och mätinstrument, men vi ser även fram mot att etablera Hexatronic på vår inhemska FTTH-marknad” säger Sven Wiedemann, VD för Opternus.

 

 

Rådgivare

Advokatfirman Vinge KB och ALP Rechtsanwälte har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av Opternus.

 

Göteborg 25 oktober 2018
Henrik Larsson Lyon 
VD Hexatronic Group 

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00


< Tillbaka