Hexatronic utökar med ny produktionsanläggning i USA

25 jun 2019

BDI ny produktionsanläggning

 

Hexatronic Group AB har beslutat att etablera en andra produktionsanläggning i USA för att tillgodose den ökade efterfrågan av High Density Polyethylene rör och dukt för telekommunikations- och kraftmarknaden. Produktionsanläggningen blir en förlängning av det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries LCC's nuvarande produktion i Middlesboro, Kentucky, som idag täcker efterfrågan i östra USA. Den geografiska placeringen väster om Middlesboro medför en avsevärt utökad adresserbar marknad för Blue Diamond.

 

Läs pressmeddelande här.

 

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har beslutat att etablera en andra produktionsanläggning i USA för att tillgodose den ökade efterfrågan av High Density Polyethylene rör och dukt för telekommunikationsoch kraftmarknaden. Produktionsanläggningen blir en förlängning av det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries LCC (”Blue Diamond”) nuvarande produktion i Middlesboro, Kentucky, som idag täcker efterfrågan i östra USA. Den geografiska placeringen väster om Middlesboro medför en avsevärt utökad adresserbar marknad för Blue Diamond.

 

Blue Diamond förvärvades i januari 2018 och har därefter fortsatt haft en mycket positiv utveckling både sett till försäljning och marginaler. Hexatronics amerikanska huvudkontor är sedan förvärvet beläget i Lexington, Kentucky där administrationen för både produktionsanläggningen i Middlesboro och den nya produktionsanläggningen kommer att hanteras ifrån. Investeringen beräknas uppgå till $7M - $8M och förväntas möjliggöra en kapacitetsökning om närmare $20M i försäljning på årstakt. Expansionen kommer i sin helhet finansieras genom en kombination av egna medel och seniort banklån från Danske Bank. Under verksamhetsåret 2021 bedömer vi att försäljningen från den nya produktionsanläggningen kommer överstiga $15M med en positiv påverkan på Hexatronics EBITA-marginal. Innevarande år och nästkommande år räknar vi med att expansionen kommer påverka EBITA-marginalen negativt med 0,5%. Produktionen förväntas starta under första kvartalet 2020.

 

“Blue Diamond Industries har sedan förvärvet för 18 månader sedan utvecklats över våra förväntningar med en försäljningsökning om drygt 30%. Det är därför extra glädjande att idag tillkännage vår expansion som möjliggör ökad kapacitet men främst att vi geografiskt adresserar en större del av den amerikanska marknaden. Vi kommer därmed kunna serva våra befintliga kunder som till stor del är nationella aktörer på ett betydligt bättre sätt genom att erbjuda dem våra produkter i fler delstater. ” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.


< Tillbaka