Hexatronic vinner nya order på sjökabel för 33 MSEK

23 feb 2018

Ny order på sjökabel

 

Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde om 33 MSEK

 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har på kort tid slutit flera avtal avseende fiberoptisk sjökabel. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 33 MSEK, varav merparten avser order från nya kunder. Huvuddelen av leveransen är planerad att genomföras under sommaren 2018.

 

Hexatronic erbjuder lösningar inom såväl sjökabel som inom hela den passiva fiberinfrastrukturen, från utformning och produktion till leverans.

 

“Vi är mycket glada över avtalen vilket är ett kvitto på marknadens förtroende för vårt breda erbjudande inom sjökabel”

säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

 

Göteborg 23 februari 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

 

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.30 CET.

 


< Tillbaka