Memoteknik, The Blue Shift och Hexatronic Elektronik & Data blir Hexatronic Network Solutions.

09 jan 2017

Genom en sammanslagning av de tre bolagen Memoteknik, The Blue Shift och Hexatronic Elektronik & Data, bildas det nya bolaget Hexatronic Network Solutions.

Hexatronic Network Solutions


Den organisatoriska sammanslagningen planeras till den 2017-03-01. Bolaget kommer även fortsättningsvis att fokusera på de befintliga erbjudandena med en tydligare inriktning mot OEM och skräddarsydda lösningar. VD för bolaget blir Magnus Angermund, idag VD för Hexatronic Elektronik & Data, Vice VD blir Robert Lindberg som idag är VD för Memoteknik.

 

Det är hög aktivitet inom koncernen och vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt erbjudande. Den här sammanslagningen är logisk och ger oss dessutom en tydligare, effektivare och enklare struktur, något som är positivt i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Henrik Larsson Lyon, CEO för Hexatronic Group.

 

Det här känns väldigt bra med tanke på hur dessa bolag kompletterar varandra och att en sammanslagning ger flera positiva synergieffekter. Med det nya bolaget ges vi bättre möjlighet att utvecklas genom en större och mer komplett organisation som stärker vår säljkraft och våra möjligheter att supportera våra kunder, säger Magnus Angermund.


< Tillbaka