Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning andra kvartalet

10 jul 2020

Tillbakadraget utdelningsförslag

 

Hexatronics försäljning har påverkats negativt av Covid-19 pandemin under andra kvartalet och den negativa effekten bedöms till ca 40-50 MSEK. Vi bedömer att de negativa effekterna av Covid-19 kommer minska under kommande kvartal, givet den information vi har idag. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick preliminärt till cirka 510 MSEK vilket motsvarar 5 procent organisk tillväxt. EBITA för andra kvartalet förväntas uppgå till mellan 49 och 54 MSEK. Orderstocken vid utgången av kvartalet var 22 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Denna information lämnas med anledning av rådande osäkerhet pga. Covid-19 pandemin.

 

Läs hela pressreleasen här


< Tillbaka