Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning tredje kvartalet

13 okt 2020

Tillbakadraget utdelningsförslag

 

Preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 13 procent försäljningstillväxt och 25-33 procent tillväxt i EBITA.

Hexatronics försäljning har påverkats negativt av Covid-19 pandemin under tredje kvartalet och den negativa effekten bedöms till ca 20-30 MSEK. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick preliminärt till cirka 535 MSEK vilket motsvarar 13 procent tillväxt varav merparten är organisk. EBITA för tredje kvartalet förväntas uppgå till mellan 59 och 64 MSEK. Orderstocken vid utgången av kvartalet var 6 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Denna information lämnas med anledning av rådande osäkerhet pga. Covid-19 pandemin.

 

Läs hela pressreleasen här


< Tillbaka