TD Fiberoptik och Hexatronic Network Solutions går samman och bildar Hexatronic Fiberoptic

19 mar 2018

ALT 2 Hexatronic Fiberoptic Soc Med

Magnus Angermund och Anders Tessman 


Genom en sammanslagning av TD Fiberoptik och Hexatronic Network Solutions bildas det nya bolaget Hexatronic Fiberoptic.

 

Sammanslagningen planeras till den 2018-06-01.

 

Bolaget kommer även fortsättningsvis att fokusera på de befintliga erbjudandena och blir genom sammanslagningen en starkare partner för våra kunder. Varumärket ”TD Fiberoptik” som har en stark förankring i den svenska marknaden behålls som varumärke för utvalda fiberoptiska produkter.

VD för det nya bolaget blir Anders Tessmann och Vice VD, tillika försäljningschef blir Magnus Eidebo, bägge från TD Fiberoptik i samma roller.

Magnus Angermund, nuvarande VD för Hexatronic Network Solutions tillika koncernens marknadschef, kommer efter fusionen att fokusera på marknadsrollen till 100%.

 

Den höga kompetensnivån från de bägge bolagen kommer gemensamt stärka både produktutveckling och kundupplevelse ytterligare.

 

 – Marknaden rör sig snabbt och tiden är mogen för att låta TD och HNS gå samman. Bolagen är precis lagom olika för att komplettera varandra perfekt, så sammanslagningen är naturlig och ger en tydligare och effektivare organisation, något som skall ge fördelar för våra kunder, säger Henrik Larsson Lyon, CEO för Hexatronic Group.

 

– Efter att ha varit VD för TD Fiberoptik i många år, med den fina utveckling som bolaget har haft, är det väldigt positivt och motiverande att få axla rollen som VD för det nya bolag som bildas genom samgåendet. Verksamheterna har sina olika kompetenser och har därför mycket att bidra med från båda håll. Med tanke på hur marknaden utvecklats kommer detta bli en stark aktör med ett intressant erbjudande, och där vi varje dag kommer göra vårt yttersta för att göra våra kunder nöjda, säger Anders Tessmann.


< Tillbaka