Om koncernen

Hexatronic är en teknikkoncern specialiserad på fiberkommunikation. Vi levererar produkter och lösningar för optiska fibernät och kan tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur till telekomföretag. Koncernen består av 16 bolag med totalt 540 anställda. Koncernen har sitt säte i Göteborg.


Erbjudande – Ett heltäckande utbud av passiv infrastruktur för fibernät.
Hexatronic erbjuder ett unikt sortiment av passiv infrastruktur till telekomföretag. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och tjänster, samt säljer och tillverkar lösningar baserade på produkter från ledande tillverkare världen över.

Vi äger vår egen produktionskedja, vilket gör att vi snabbt kan agera på unika kundförfrågningar. Med innovation, stort tekniskt kunnande, hög servicegrad och kompletta åtaganden arbetar vi varje dag för att förbättra vårt erbjudande till kund.

Vi har människorna, kunskapen och lösningarna för att säkra framtidens behov av bredband.  

Kunder
Våra kunder är företag och offentlig förvaltning inom telekombranschen som exempelvis telekomföretag, kommunikations- och telekomoperatörer och nätägare.

 

Marknad
Vi säljer i första hand våra produkter i Skandinavien men når via våra internationella kunder och nätverk ut i större delen av världen. 

Bolag
Koncernen består idag av självständiga och entreprenörsdrivna företag som strävar efter att vara marknadsledande inom sina respektive nischer. Koncernen stöttar och styr bolagen via ett koncernövergripande styr-och ekonomisystem. Bolagen i koncernen utvecklas gemensamt genom samarbete på marknadsmässiga villkor mellan systerbolagen. Vi kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. 

Positionering
Vi utvecklar verksamheten för att inom ett antal år kunna tillhandahålla fler egna produkter och kompletta systemleveranser.
Det kommer att ge högre marginaler och längre kundavtal.

 

Tillväxt

Tillväxt är nödvändigt för att kunna attrahera de bästa människorna. Vår koncerns tillväxt kommer dels från organisk tillväxt och dels från förvärv. Organisk tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla respektive bolags erbjudande genom ett breddat produktutbud och fler mervärdestjänster som exempelvis service, eftermarknadsförsäljning, support, utbildning och finansieringslösningar.

Hexatronic ska dessutom växa kontinuerligt via förvärv. Förvärven kan vara både tilläggsförvärv till befintliga bolag och helt nya affärsområden. Vi säljer inte bolag och vi vill vara den bästa köparen för entreprenörsdrivna bolag.

Framtidsutsikter
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter är och kommer att förbli en tillväxtmarknad i många år framåt. Det ständigt stigande behovet av bredband för kommunikationslösningar kommer att driva den underliggande marknaden i många år till. Utbyggnaden av 4G nät ger ytterligare marknadstillväxt under de närmaste åren, detta samtidigt som utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och andra bredbandslösningar fortsätter att öka.