Pressmeddelanden

2021

2020

DatumTitelKategori
2020-12-18 Hexatronic vinner nya order på sjökabel Regulatoriska
2020-12-17 PQMS och CityFibre utökar utbildningssamarbetet Icke regulatoriska
2020-12-08 Hexatronic vinner nya order på sjökabel Regulatoriska
2020-12-01 Magnus Angermund ny Head of Northern Europe Icke regulatoriska
2020-11-30 Ändrat antal aktier i Hexatronic Group Regulatoriska
2020-11-23 Lennart Sparud lämnar sin roll som CFO i Hexatronic Regulatoriska
2020-11-05 Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2020 Regulatoriska
2020-11-04 Hexatronic beslutar om apportemission Regulatoriska
2020-11-02 Hexatronic förvärvar Qubix Regulatoriska
2020-11-02 Hexatronic förvärvar Baltronic Group OÜ och Toronics Inc Icke regulatoriska
2020-10-13 Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning tredje kvartalet Regulatoriska
2020-10-02_ Valberedning inför årsstämma 2021 Regulatory
2020-08-14 Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2020 Regulatoriska
2020-08-01 Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av The Light Brigade Icke regulatoriska
2020-07-23 Hexatronic stärker sitt systemerbjudande i USA med förvärvet av The Light Brigade Regulatoriska
2020-07-10 Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning andra kvartalet Regulatoriska
2020-06-01 Hexatronic förvärvar Tech Optics Icke regulatoriska
2020-05-12 Hexatronic tecknar strategiskt avtal med KCOM värt upp till 40 MSEK Regulatoriska
2020-05-07 Kommuniké från årsstämma 7 maj 2020 Regulatory
2020-04-29 Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2020 Regulatoriska
2020-04-20 Hexatronic möjliggör poströstning Icke regulatoriska
2020-04-16 Hexatronic publicerar årsredovisning Regulatoriska
2020-04-15 Hexatronic vinner nya ordrar på sjökabel Regulatoriska
2020-04-07 Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group Regulatoriska
2020-04-02 Tillbakadraget utdelningsförslag Regulatoriska
2020-03-31 Ändrat antal aktier i Hexatronic Group Regulatoriska
2020-02-27 Hexatronic Group genomför nyemission genom kvittning Regulatoriska
2020-02-27 Emtelle och Hexatronic ingår globalt förlikningsavtal Regulatoriska
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019 Regulatoriska
2020-02-14 Hexatronic förlänger utnyttjandeperioden för deltagare i incitamentsprogram 2016/2020 Icke regulatoriska

2019

2018

DatumTitelKategori
2018-11-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2018-11-07 Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2018 Regulatoriska
2018-11-01 Hexatronic tillträder förvärv av Opternus
2018-10-25 Hexatronic förvärvar Opternus GmbH Regulatoriska
2018-10-15 Valberedning inför årssstämma 2019 Regulatoriska
2018-08-16 Hexatronic Group AB - Delårsrapport Q2 2018 Regulatoriska
2018-08-15 Hexatronic tecknar avtal med en brittisk operatör till ett värde om ca 70 MSEK Regulatoriska
2018-08-01 Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic Regulatoriska
2018-06-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2018-06-20 SKF och Hexatronic ingår partneravtal Icke regulatoriska
2018-06-14 Hexatronic bekräftar mottagande av stämning Regulatoriska
2018-06-12 Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång Regulatoriska
2018-06-08 Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av PQMS Icke regulatoriska
2018-06-01 Hexatronic förvärvar brittiskt utbildningsbolag Regulatoriska
2018-05-04 Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2018 Regulatoriska
2018-04-20 Hexatronic Group Kommuniké från årsstämma Regulatoriska
2018-04-10 Hexatronic vinner en order på 29 MSEK Regulatoriska
2018-04-05 Ytterligare information avseende tidigare offentliggjord order Icke regulatoriska
2018-03-27 Hexatronic publicerar årsredovisning Regulatoriska
2018-03-27 Hexatronic Group AB - Årsredovisning 2016-17 Regulatoriska
2018-03-21 Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Regulatoriska
2018-02-23 Hexatronic vinner Sjökabelorder Regulatoriska
2018-02-22 Hexatronic Bokslutskommuniké 2016-17 Regulatoriska
2018-01-02 Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Blue Diamond Industries Icke regulatoriska

2017

2016

DatumTitelKategori
2016-12-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-12-20 Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning Regulatoriska
2016-12-16 Kommuniké från årsstämma 2016 Regulatoriska
2016-11-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-11-29 Hexatronic vinner order på sjökabel till ett värde av 22 MSEK Regulatoriska
2016-11-21 Flaggningsmeddelande Regulatoriska
2016-11-16 Hexatronic Group (publ) Årsredovisning 2015-2016 Regulatoriska
2016-11-16 Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2015/2016 Regulatoriska
2016-11-16 Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Regulatoriska
2016-11-01 Hexatronic förvärvar ICT Education AB och etablerar nytt affärsområde inom utbildning Regulatoriska
2016-10-31 Flaggningsmeddelande Regulatoriska
2016-10-31 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-10-20 Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015-16 Regulatoriska
2016-10-19 Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning Regulatoriska
2016-09-30 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-09-29 Ändrad sammansättning i valberedningen inför årsstämma 2016 Regulatoriska
2016-09-15 Flaggningsmeddelande Regulatoriska
2016-07-08 Hexatronic New Zealand Ltd har mottagit en stämning om ett påstått patentintrång Regulatory
2016-07-05 Hexatronic Group Q3 2015-16 Regulatoriska
2016-07-01 Hexatronic tar över verksamheten för fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland av Ericsson Icke regulatoriska
2016-06-03 Valberedning inför årsstämma 2016 Regulatoriska
2016-05-24 Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland Regulatoriska
2016-05-20 Hexatronic investerar i mikrokabellinje för att möta ökad efterfrågan Icke regulatoriska
2016-05-04 Förändring i Hexatronic Groups koncernledning Regulatoriska
2014-04-27 Styrelseförändring i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-04-14 Flaggningsmeddelande Regulatoriska
2016-04-14 Ny institutionell ägare i Hexatronic Regulatoriska
2016-04-11 Hexatronic Group Q2 2015-16 Regulatoriska
2016-01-29 Ändrat antal aktier i Hexatronic Group Regulatoriska
2016-01-19 Hexatronic Group Kvartalsrapport 1 2015-16 Regulatoriska
2016-01-15 Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd Regulatoriska
2016-01-13 Magnus Angermund ny VD för Hexatronic Elektronik & Data AB Regulatoriska
2016-01-04 Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group Regulatoriska

2015

DatumTitelKategori
2015-12-17 Magnus Angermund ny Marknadschef för Hexatronic Group Icke regulatoriska
2015-12-11 Hexatronic har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt med ny finansiell information Regulatoriska
2015-12-01 Hexatronic slutbetalar köpeskillingen till Ericsson om 32 MSEK Icke regulatoriska
2015-11-24 Styrelseförändring i Hexatronic Group Regulatoriska
2015-11-23 Hexatronic investerar i duktlinje för att möta ökad efterfrågan Icke regulatoriska
2015-11-16 Kommuniké från årsstämma 2015 Regulatoriska
2015-11-02 Hexatronic Group (Publ) Årsredovisning 2014/2015 Regulatoriska
2015-11-02 Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2014/2015 Regulatoriska
2015-10-22 Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Regulatoriska
2015-10-19 Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Regulatoriska
2015-10-19 Fullmaktsformulär Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Icke regulatoriska
2015-10-02 Hexatronic Group sluter distributionsavtal med Amherst Photonics Icke regulatoriska
2015-09-29 Hexatronic Group etablerar dotterbolag i USA Icke regulatoriska
2015-09-08 Hexatronic levererar sjökabel till A-2-Sea Solutions Icke regulatoriska
2015-08-20 Hexatronic Groups dotterbolag Proximion tecknar avtal med SAAB inom avancerade fiberoptiska sensorer Icke regulatoriska
2015-07-03 Hexatronic Kvartalsrapport 3 Regulatoriska
2015-05-13 Slutligt resultat av Hexatronics nyemission Regulatoriska
2015-05-11 Hexatronics nyemission övertecknad Regulatoriska
2015-05-06 Emtelles begäran om interimförbud avslås Icke regulatoriska
2015-04-22 Hexatronic bjuder in till investerarträffar Icke regulatoriska
2015-04-16 Hexatronic offentliggör prospekt avseende företrädesemission Regulatoriska
2015-04-10 Hexatronic Kvartalsrapport 2 Regulatoriska
2015 04 01 Kommuniké från Extra Bolagstämma Hexatronic Group AB Regulatoriska
2015 03 19 Fullmaktsformulär Till Extra Bolagsstämma Hexatronic Group AB Icke regulatoriska
2015-03-02 Hexatronic slutför förvärv av Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB Icke regulatoriska
2015-02-27 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Group AB Regulatoriska
2015-02-27 Hexatronic förvärvar Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB samt genomför företrädesemission om 41 MSEK Regulatoriska
2015-02-10 Hexatronic - Patenttvist Regulatoriska
2015-01-16 Hexatronic Delårsrapport 1 Regulatoriska

2014

DatumTitelKategori
2014-12-22 Kommuniké från årsstämma den 18 december 2014 Regulatoriska
2014-12-19 Hexatronic undertecknar sälj- och distributionsavtal med Toronics i Canada Icke regulatoriska
2014-12-08 Valberedningens förslag till årsstämman den 18 december 2014 Regulatoriska
2014-12-02 Hexatronic Scandinavia AB rekryterar Lennart Sparud som CFO Regulatoriska
2014-11-18 Fullmaktsformulär Årsstämma Hexatronic Scandinavia Icke regulatoriska
2014-11-18 Kallelse till Årsstämma Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360 Regulatoriska
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014 Regulatoriska
2014-09-03 Hexatronic slutför installation av nytt affärssystem i Hexatronic C&I AB. Icke regulatoriska
2014-09-01 Hexatronic slutför förvärv av Proximion AB Icke regulatoriska
2014-09-01 Kommuniké från extra bolagsstämma Regulatoriska
2014-08-28 Institutionella ägare in i Hexatronic Icke regulatoriska
2014-08-25 Hexatronic undertecknar distributionsavtal med Tawasol Icke regulatoriska
2014-08-15 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB Regulatoriska
2014-08-14 Hexatronic förvärvar Proximion AB och förstärker sitt kunderbjudand Regulatoriska
2014-07-04 Kvartalsrapport 3 (1 mars 2014 till 31 maj 2014) Regulatoriska
2014-06-12 Hexatronic undertecknar distributionsavtal Med Al Baud I Quatar Icke regulatoriska
2014-06-04 Hexatronic lägger om sin finansiella kalender. Regulatoriska
2014-04-25 Kvartalsrapport 2 (1 Sept 2013- 28 Feb 2014) Regulatoriska
2014-04-23 Hexatronic topprekryterar ny koncernchef Regulatoriska
2014-04-16 Hexatronic driver vidare kopparkabelverksamhet I Hudiksvall Regulatoriska
2014-04-09 Hexatronic Scandinavia Godkänns för listning på NASDAQ OMX First North Regulatoriska
2014-02-28 Hexatronic Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 februari 2014 Regulatoriska
2014-01-28 Kvartalsrapport 1 - 1 september 2013 till 30 november 2013 Regulatoriska
2014-02-18 Riktad nyemission om 27 mkr för att stödja den fortsatta expansionen Regulatoriska
2014-02-17 Meddelande avseende sista dag för handel med BTA Regulatoriska
2014-02-17 AktieTorget_Marknadsmeddelande 33 14 - Sista dag för handel med Hexatronic BTA Regulatoriska
2014-02-14 Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) Regulatoriska
2014-02-10 Hexatronic säljer LEDventure Media och Teknik AB Regulatoriska
2014-01-28 Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med ansökan om listning Regulatoriska
2014-01-28 Styrelsen antar nya finansiella mål Regulatoriska